Afscheid huisarts van Liebergen

Op 29 maart nemen we afscheid van huisarts van Liebergen.

Na 33 jaar huisarts te zijn geweest, waarvan 18 jaar in ons gezondheidscentrum is voor hem de tijd gekomen om met pensioen te gaan.

0

De patiënten van dokter van Liebergen worden in de gelegenheid gesteld om afscheid van hem te komen nemen, zij hebben hier een persoonlijke uitnodiging voor ontvangen.

Naar een vaste opvolger wordt nog gezocht. Dit betekent dat de patiënten van dokter van Liebergen per 1 april door een waarnemer op het spreekuur gezien zullen worden. Deze waarnemer is dokter B. Beentjes, hij zal aanwezig zijn op maandag, woensdag en donderdag.