Welke medicijnen gebruikt u?

Het is heel belangrijk dat de huisarts (uw eigen huisarts, maar ook de huisarts op de HuisArtsenPost) en de apotheek, weten welke medicijnen u gebruikt. De huisarts houdt daar rekening mee bij het voorschrijven van nieuwe medicijnen. De apotheek bekijkt of en welke invloed medicijnen op elkaar hebben. Dit kan van levensbelang zijn, want sommige medicijnen kunnen niet samen gegeven worden.

pillen_nieuwsbrief

 

Hoe weet de huisarts welke medicijnen u gebruikt? 

De huisarts en apotheek kunnen digitaal informatie over uw medicijnen uitwisselen. Daardoor kan uw huisarts bijv. direct zien of en welke medicijnen een specialist heeft voorgeschreven. Dit noemen we veilige zorg: de kans op fouten neemt af.
Voorwaarde voor deze uitwisseling is dat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Niet alleen bij uw huisarts en eigen apotheek, maar ook bij de apotheek waar u eenmalig medicijnen ophaalt (bijv. de ziekenhuisapotheek). Dit wordt vaak vergeten, waardoor het medicatieoverzicht van de huisarts niet compleet is. Dit geeft een grotere kans op fouten.

Belangrijk: toestemming voor uitwisseling geven bij apotheek

Denk eraan om, als u medicijnen ophaalt bij een andere apotheek dan uw eigen, bijv. de ziekenhuisapotheek, toestemming te geven om uw gegevens met uw eigen apotheek te delen.


Medicatieoverzicht, hoe werkt het

Uw eigen apotheek (de apotheek waar u staat ingeschreven) beheert uw medicatieoverzicht. In het medicatieoverzicht staan alle medicijnen die u gebruikt en de dosering daarvan. Ook kan erin staan of u allergisch of overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen.

Als u de apotheek waar u uw medicijnen ophaalt toestemming hebt gegeven om de gegevens te delen met uw eigen apotheek, heeft uw huisarts ook het meest actuele medicatieoverzicht.

U heeft daarnaast zelf een belangrijke rol in het actueel houden van uw medicatieoverzicht. U bent namelijk de enige die echt weet welke medicijnen u gebruikt.
Denkt u bijvoorbeeld aan:
- medicijnen die u niet op recept gebruikt, zoals paracetamol of andere middelen die u bij de drogist koopt;
- de medicijnen die u meekrijgt na een ziekenhuisopname of ingreep in het ziekenhuis.

Uw medicatieoverzicht kunt u gratis opvragen bij uw apotheek. Het is verstandig om uw medicatieoverzicht altijd mee te nemen: op vakantie, bij een bezoek aan de huisarts, specialist, apotheek of bij een ziekenhuisopname.

Hoe kunt u toestemming geven?

Bij de assistente van uw gezondheidscentrum en bij uw apotheek kunt u doorgeven of u toestemming geeft. Als u eenmalig medicijnen haalt bij een andere apotheek, kunt u dat bij deze apotheek doorgeven. Dit kan mondeling of via een toestemmingsformulier.
U kunt ook online toestemming geven op de website www.ikgeeftoestemming.nl. Heeft u een huisarts in één van de gezondheidscentra? Kiest u dan bij zorgverlener gezondheidscentrum Floriande, Overbos of Drie Meren.