Griep

De winter komt er weer aan en daarmee ook het ‘griepseizoen’. Gewoonlijk krijgt elk jaar ongeveer één op de tien mensen griep, meestal in de winter. Als veel mensen tegelijk griep hebben, noemen we dat een epidemie. Griep is iets anders dan een verkoudheid, al wordt dat ook vaak griep of ‘grieperigheid’ genoemd.

Wat is griep?

De verschijnselen van griep zijn: koorts (rectaal gemeten boven de 38Cº), koude rillingen, droge hoest, hoofd- en spierpijn en vermoeidheid. U bent flink ziek. De koorts is ongevaarlijk; het is een reactie van het lichaam op het virus en helpt bij het opruimen van de ziektekiemen. Griep duurt gemiddeld een week, maar volledig herstel kan twee tot drie weken duren.

Griep wordt veroorzaakt door een influenzavirus en wordt daarom ook influenza genoemd. Een influenzavirus wordt gemakkelijk van de ene mens op de andere overgedragen door hoesten, niezen of praten, of door iemand een hand te geven. Besmetting vindt plaats bij inademing of als het op het slijmvlies van mond, neus of ogen komt. Hoest daarom in een papieren zakdoekje (weggooien!) en was de handen.

Na besmetting treden binnen een week griepverschijnselen op. Vanaf één dag voor tot zes dagen na het begin van de verschijnselen, bent u besmettelijk voor anderen.

Er zijn geen geneesmiddelen tegen griep. Als u zich erg beroerd voelt, kunt u paracetamol gebruiken. Rust en voldoende drinken zijn belangrijk. Naar buiten mag, maar vermijdt zware lichamelijke inspanning.

Meestal is het ziektebeeld wel duidelijk, maar soms is het moeilijk griep te onderscheiden van andere infecties. Een enkele keer treden complicaties op.

Neemt u daarom telefonisch contact op met het gezondheidscentrum als:

 • de koorts langer dan vijf dagen aanhoudt zonder dat er sprake is van verbetering;
 • de koorts terugkomt;
 • u kortademig wordt of slijm opgeeft;
 • u nieuwe klachten krijgt of achteruit gaat 

 


 

 

Griepprik

De griepprik is voor mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door griep. Zij kunnen bijvoorbeeld een ernstige longontsteking krijgen of uitdrogen. De vaccinatie voorkomt alleen ‘echte’ griep en werkt niet tegen verkoudheid.

Vaccinatie wordt aanbevolen voor de volgende groepen:

 • alle mensen die voor 1 mei 2018 60 jaar of ouder zijn
 • alle mensen onder de 60 jaar met de volgende aandoeningen:
  • Diabetes Mellitus (suikerziekte)
  • stoornis van de functie van het hart (bijvoorbeeld na een hartinfarct)
  • afwijkingen van de luchtwegen en longen (bijvoorbeeld taaislijmziekte , COPD)
  • ernstige nierfunctiestoornissen
  • patiënten met verminderde afweer (bijvoorbeeld chemotherapie, beenmergtransplantatie, hiv)
  • mensen zonder milt
  • patiënten met astma die afgelopen jaar onstekingsremmers gebruikt hebben (bijvoorbeeld flixotide, seretide, pulmicort).

Vaccinatie is belangrijk. Na vaccinatie is de kans op griep kleiner. Als u ondanks de griepprik toch griep krijgt, is het verloop minder ernstig. De griepprik is effectief na twee weken en halveert het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames in een griepperiode.

Wanneer u tot één van de risicogroepen behoort, heeft u van ons een uitnodiging ontvangen voor de griepvaccinatie (griepprik).
Mocht u geen oproep hebben ontvangen en bent u van mening dat u wel, op medische gronden, in aanmerking komt voor een griepvaccinatie, dan kunt u contact opnemen met de centrumassistentes van uw gezondheidscentrum.

Data griepprik 2017

Gezondheidscentrum Drie Meren
dinsdag     17 oktober 2017 18.00 uur - 19.00 uur
vrijdag       20 oktober 2017 14.00 uur - 15.30 uur

Gezondheidscentrum Floriande
dinsdag      24 oktober 2017 14.30 uur - 16.30 uur
donderdag 26 oktober 2017 18.15 uur - 20.00 uur

Gezondheidscentrum Overbos
dinsdag      31 oktober 2017 14.00 uur - 16.00 uur
dinsdag      31 oktober 2017 18.00 uur - 19.30 uur
woensdag    1 november 2017 14.00 uur - 16.00 uur

  


 

Hoe beweegt Nederland?

Bewegen is goed; meer bewegen is beter. Dat is de kern van een nieuwe beweegrichtlijn voor Nederland. De Gezondheidsraad heeft demissionair minister Edith Schippers van VWS advies uitgebracht om de oude beweegnormen te vervangen.

De oude beweegnorm adviseerde op minstens vijf dagen per week minimaal een half uur matig intensief te bewegen door bijvoorbeeld stevig door te lopen.

Volgens de nieuwe beweegrichtlijnen zouden volwassenen wekelijks tenminste 2,5 uur matig intensief moeten bewegen en kinderen dagelijks minstens een uur.
Ook worden voor beide groepen spier- en botversterkende activiteiten aanbevolen, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen. Dit alles verlaagt het risico op chronische ziekten (zoals diabetes en hart- en vaatziekten), depressieve klachten en bij ouderen botbreuken.

Wat is matig intensief bewegen? En wat zijn spierversterkende- of balansoefeningen?

Matig intensief bewegen
Inspanningen waarbij het hart en/of de ademhaling minstens een beetje sneller gaan dan normaal en waarbij je licht zweet, zijn matig intensieve inspanningen. Voorbeelden zijn:

- goed doorstappen;
- gras maaien;
- dansen;
- aerobics;
- recreatief zwemmen;
- fietsen;
- in de tuin werken;

Spier- en botversterkende oefeningen
Op de website www.allesoversport.nl staan voorbeelden van spier- en botversterkende oefeningen. Maar ook activiteiten als fietsen, zwemmen en traplopen hebben een spier- en botversterkend effect als je ze wat langer volhoudt.

Balansoefeningen
Bij balans gaat het om het samenwerken van je spieren. Een goede balans zorgt ervoor dat je je evenwicht makkelijker houdt en minder snel valt. Balansoefeningen zijn oefeningen gericht op het verbeteren van je evenwicht terwijl je staat of beweegt, zoals op één been staan, voet voor voet over een lijn lopen of een voorwerp van de grond oprapen. Ook voorbeelden van balansoefeningen vindt u op www.allesoversport.nl


De beweegrichtlijn is een minimum richtlijn om mensen die weinig actief zijn te motiveren in beweging te komen. Mensen die aan deze richtlijn voldoen kunnen door nog meer te gaan bewegen verdere gezondheidswinst behalen.

In Nederland worden de nieuwe beweegrichtlijnen gehaald door ongeveer 45 procent van de kinderen, volwassenen en ouderen.

 


 

Weten uw huisarts en apotheek welke medicijnen u gebruikt?

Het is heel belangrijk dat de huisarts (uw eigen huisarts, maar ook de huisarts op de HuisArtsenPost) en de apotheek, weten welke medicijnen u gebruikt. De huisarts houdt daar rekening mee bij het voorschrijven van nieuwe medicijnen. De apotheek bekijkt of en welke invloed medicijnen op elkaar hebben. Dit kan van levensbelang zijn, want sommige medicijnen kunnen niet samen gegeven worden.

Hoe weet de huisarts welke medicijnen u gebruikt? 

De huisarts en apotheek kunnen digitaal informatie over uw medicijnen uitwisselen. Daardoor kan uw huisarts bijv. direct zien of en welke medicijnen een specialist heeft voorgeschreven. Dit noemen we veilige zorg: de kans op fouten neemt af.
Voorwaarde voor deze uitwisseling is dat u toestemming heeft gegeven. Veel mensen hebben dat al gedaan (meer dan 80%).Medicatieoverzicht: belangrijk dat het compleet is

Uw eigen apotheek (de apotheek waar u staat ingeschreven) beheert uw medicatieoverzicht. In het medicatieoverzicht staan alle medicijnen die u gebruikt en de dosering daarvan. Ook kan erin staan of u allergisch of overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen.

Als u de apotheek toestemming hebt gegeven om de gegevens te delen met uw huisarts, heeft uw huisarts ook het meest actuele medicatieoverzicht.

U heeft zelf een belangrijke rol in het actueel houden van uw medicatieoverzicht. U bent namelijk de enige die echt weet welke medicijnen u gebruikt.
Denkt u bijvoorbeeld aan:
- medicijnen die u niet op recept gebruikt, zoals paracetamol of andere middelen die u bij de drogist koopt;
- de medicijnen die u meekrijgt na een ziekenhuisopname of ingreep in het ziekenhuis;
- medicijnen die u ophaalt bij een andere apotheek.

Het is belangrijk dat u aan de apotheek doorgeeft als u medicijnen gebruikt die u niet van uw eigen apotheek gekregen hebt. Medicijnen die u bij een andere apotheek ophaalt, worden alleen opgenomen in het medicatieoverzicht als u die andere apotheek toestemming heeft gegeven om deze gegevens met uw eigen apotheek te delen.


Het is verstandig om uw medicatieoverzicht altijd mee te nemen: op vakantie, bij een bezoek aan de huisarts, specialist, apotheek of bij een ziekenhuisopname. Het medicatieoverzicht kunt u gratis opvragen bij uw apotheek.

Heeft u nog geen toestemming gegeven voor uitwisseling?
Om het medicatie overzicht compleet te houden, moet u toestemming voor uitwisseling geven aan:    

 1. aan uw eigen apotheek èn
 2. aan uw eigen huisarts èn
 3. aan de  apotheek waar u eenmalig medicijnen haalt (bijv. de apotheek van het ziekenhuis).

Hoe kunt u toestemming geven?

Bij de assistente van uw gezondheidscentrum en bij uw apotheek kunt u doorgeven of u toestemming geeft. Als u eenmalig medicijnen haalt bij een andere apotheek, kunt u dat bij deze apotheek doorgeven. Dit kan mondeling of via een toestemmingsformulier.
U kunt ook online toestemming geven op de website www.ikgeeftoestemming.nl. Heeft u een huisarts in één van de gezondheidscentra? Kiest u dan bij zorgverlener gezondheidscentrum Floriande, Overbos of Drie Meren.