Zelfmanagement, wat is dat?  

Mensen met een chronische ziekte, bijv. diabetes of COPD, hebben regelmatig contact met zorgverleners (zoals huisarts, praktijkondersteuners, apotheek of fysiotherapeut). De zorgverleners in de gezondheidscentra vinden het belangrijk dat cliënten zo veel mogelijk zelf beslissingen nemen over de behandeling. Cliënten worden betrokken bij het opstellen van het zorgplan, waarin de behandeling en het doel van de behandeling staan beschreven. De zorgverleners zijn er om te helpen, de cliënt staat aan het roer. Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd.

Chronische aandoening: keuzes maken

Leven met een chronische aandoening is een hele opgave: het zoeken van een balans tussen de eisen van het dagelijks leven en de beperkingen van de ziekte. Dit vraagt om creativiteit: van de cliënt, van de omgeving en van de betrokken zorgverleners. Mensen met een chronische ziekte hebben, als het goed gaat, maar een paar keer per jaar contact met hun zorgverlener. Tijdens de overige dagen zijn zij zelf verantwoordelijk voor de keuzes, die hun gezondheid en leven beïnvloeden. Het hoort thuis in hun dagelijks leven.

Individueel zorgplan

Het maken van een eigen, individueel zorgplan helpt bij het maken van de keuzes. In het zorgplan zijn doelen opgenomen. De doelen kunnen voor iedereen anders zijn. Voorbeelden zijn stoppen met roken of meer bewegen. De cliënt krijgt de zorg die bij hem past (op maat).

Om een eigen zorgplan op te stellen, moet de cliënt

  • Voldoende informatie hebben over de ziekte. 
De zorgverleners van de gezondheidscentra kunnen veel informatie geven, maar ook internet en patiëntenverenigingen zijn goede informatiebronnen.
  • Zelf besluiten kunnen nemen, in overleg met de zorgverlener.
  • Hulp zoeken of vragen als dat nodig is.
  • Samenwerken met de zorgverleners.
  • De symptomen goed in de gaten kunnen houden: Wanneer wordt het erger? Wanneer beter? Welk effect hebben medicijnen, eten, activiteiten, mensen en bijv. stress? 
Het bijhouden van symptomen heet ‘zelfmonitoren’. Zelfmonitoren kan ook betekenen: zelf bloedglucose prikken of uw bloeddruk thuis meten.
  • Voldoende informatie hebben over de (bij)werking va medicijnen.

Zelfmanagement in de gezondheidscentra

Cliënten in de gezondheidscentra met een chronische ziekte zoals diabetes, COPD en  hart- en vaatziekten wordt aangeboden om samen met de huisarts en praktijkondersteuner een eigen zorgplan op te stellen. Hiervoor zijn hulpmiddelen beschikbaar zoals een zelfzorgboekje.

Samen met uw zorgverleners kunt u bepalen wat u  aan zelfmanagement doet.