Inschrijven

Bij de inschrijving in de apotheek wordt er een dossier aangemaakt in het computersysteem. Belangrijk hierbij is dat het dossier volledig is. Bent u overgevoelig voor bepaalde stoffen, bent u zwanger, geeft u borstvoeding of lijdt u aan een chronische ziekte, geeft u dit dan ook aan de apotheek door. U kunt dit invullen op het inschrijfformulier. De medicatiebewaking kan daardoor preciezer worden uitgevoerd. Indien u bezwaar heeft tegen het aanmaken van het dossier dan kunt u dit aangeven.

Meer informatie hierover vindt u in de folder “Persoonsgegevens in de apotheek”. Wanneer u in de toekomst bijvoorbeeld door verhuizing naar een andere apotheek gaat zullen wij, als u dat wenst, alle relevante medicatiegegevens aan uw nieuwe apotheek overdragen.

Inloopspreekuur

Iedere dinsdag van 10.00 uur tot 11.00 uur heeft de apotheker een inloopspreekuur voor al uw (farmaceutische) vragen. Aan het inloopspreekuur zijn geen kosten verbonden.

U kunt met de apotheker bijvoorbeeld de bijwerkingen van de medicijnen bespreken of de apotheker kan bekijken of er alternatieven zijn voor de medicijnen die u gebruikt.

U kunt ook een afspraak maken voor een gesprek met de apotheker.

Bezorgen

Bent u slecht ter been? Kunt u niet van huis door ziekte? Zijn de hulpmiddelen of medicijnen te groot/zwaar? Wij bezorgen het graag! Alle recepten die op werkdagen voor 10 uur 's ochtends binnen zijn kunnen de volgende dag in de middag bezorgd worden.

Geneesmiddelen in het buitenland

Als u medicijnen meeneemt naar het buitenland is het verstandig om met de apotheker  te overleggen of dat problemen kan geven.

In veel landen is het bezit en gebruik van opiaten streng verboden. Onder opiaten vallen onder andere slaap- en kalmeringsmiddelen (bijv. Valium, Seresta), sterke pijnstillers, ADHD middelen (bijv. Ritalin, Concerta) en medicinale cannabis. Reist u naar een Europees land dat hoort bij de Schengenlanden, dan moet u een Schengenverklaring meenemen.

Lees meer over geneesmiddelen mee op reis op www.farmatec.nl

Privacy

De stichting gezondheidscentra Haarlemmermeer heeft een privacy reglement waarin is geregeld dat er zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Alle medewerkers in de apotheek hebben een geheimhoudingsplicht.

Overtollige medicijnen

U kunt overtollige medicijnen in de apotheek terugbrengen.