Inschrijven

Bij de inschrijving in de apotheek wordt er een dossier aangemaakt in het computersysteem. Belangrijk hierbij is dat het dossier volledig is. Bent u overgevoelig voor bepaalde stoffen, bent u zwanger, geeft u borstvoeding of lijdt u aan een chronische ziekte, geeft u dit dan ook aan de apotheek door. U kunt dit invullen op het inschrijfformulier. De medicatiebewaking kan daardoor preciezer worden uitgevoerd. Indien u bezwaar heeft tegen het aanmaken van het dossier dan kunt u dit aangeven.

Meer informatie hierover vindt u in de folder “Persoonsgegevens in de apotheek”. Wanneer u in de toekomst bijvoorbeeld door verhuizing naar een andere apotheek gaat zullen wij, als u dat wenst, alle relevante medicatiegegevens aan uw nieuwe apotheek overdragen.

Inloopspreekuur

Iedere donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur heeft de apotheker een inloopspreekuur voor al uw (farmaceutische) vragen. Aan het inloopspreekuur zijn geen kosten verbonden. Van 23 juli  t/m 31 augustus 2018 is er geen inloopspreekuur, de apotheek is dan om 17.30 uur gesloten. 

U kunt met de apotheker bijvoorbeeld de bijwerkingen van de medicijnen bespreken, de apotheker kan bekijken of er alternatieven zijn voor de medicijnen die u gebruikt.

U kunt ook een afspraak maken voor een gesprek met de apotheker.

 

Bezorgen 

Bent u slecht ter been? Kunt u niet van huis door ziekte? Zijn de hulpmiddelen of medicijnen te groot/zwaar? Wij bezorgen het graag! Alle recepten die op werkdagen voor 10.00 uur 's ochtends binnen zijn kunnen  de volgende dag in de middag bezorgd worden.

Geneesmiddelen in het buitenland

Als u medicijnen meeneemt naar het buitenland is het verstandig om met de apotheker  te overleggen of dat problemen kan geven.

In veel landen is het bezit en gebruik van opiaten streng verboden. Onder opiaten vallen onder andere slaap- en kalmeringsmiddelen (bijv. Valium, Seresta), sterke pijnstillers, ADHD middelen (bijv. Ritalin, Concerta) en medicinale cannabis. Reist u naar een Europees land dat hoort bij de Schengenlanden, dan moet u een Schengenverklaring meenemen.

Lees meer over geneesmiddelen mee op reis op www.farmatec.nl

Privacy

De stichting gezondheidscentra Haarlemmermeer heeft een privacy reglement waarin is geregeld dat er zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Alle medewerkers in de apotheek hebben een geheimhoudingsplicht.

Toestemming voor het delen van medische informatie

Als u medicijnen nodig heeft van de apotheek dan is het belangrijk dat de apotheek een overzicht heeft van de medicijnen die u gebruikt. Als u 's avonds of in het weekend een huisarts nodig heeft, dan is het belangrijk dat de huisarts weet welke medicijnen u gebruikt. Zo krijgt u goede zorg.

De gegevens worden elektronisch uitgewisseld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een speciaal en beveiligd netwerk. Uitwisselen van uw gegevens via dit netwerk kan alleen als u toestemming hebt gegeven aan uw huisarts en apotheker.

Uw huisarts en apotheker adviseren u om toestemming te geven voor het delen van de medische gegevens, het is belangrijk voor de continuïteit van goede zorg.

U kunt toestemming geven door dit bij een bezoek aan de apotheek door te geven aan de assistente, of door een formulier in te vullen dat in de wachtkamer van de apotheek ligt.

Meer informatie vindt u op www.ikgeeftoestemming.nl

Overtollige medicijnen 

U kunt overtollige medicijnen in de apotheek terugbrengen. 

Wilt u bij het inleveren van oude medicijnen de verpakking zoveel mogelijk verwijderen? Dus alleen de strips/flesjes/zakjes zonder de doosjes en etiketten inleveren.