SGH-florapo1

 

Worden mijn medicijnen vergoed?

Zorgverzekeraars verschillen van elkaar, ook waar het gaat om het vergoeden van medicijnen. Uw medicijnen worden soms helemaal, soms gedeeltelijk en soms helemaal niet vergoed. Er zijn verzekeraars die alleen het medicijn van één fabrikant vergoeden of afspraken maken met artsen over het voorschrijven. Nieuw: de vergoedingscheck. Klik hier om te kijken of uw medicijn wordt vergoed en om de voorwaarden en premies van de verschillende zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken.

Hoe zit het met mijn eigen risico?

Medicijnen vallen onder het verplicht eigen risico. Dat is in 2016 € 385,-. Als de medicijnen vergoed worden, betaalt u dus de eerste € 385,- zelf (als u geen andere zorgkosten heeft).

Weet de specialist welke medicijnen ik gebruik?

Bij bezoek aan bijvoorbeeld specialist of andere zorgverlener is het meenemen van een actueel medicatie-overzicht vaak van belang. U kunt een actueel medicatie-overzicht opvragen in de apotheek. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Met welke zorgverzekeraars heeft apotheek Floriande een overeenkomst?

Apotheek Floriande heeft voor 2017 met de volgende zorgverzekeraars contracten afgesloten:

  • CZ
  • Cooperatie VGZ (waaronder VGZ, IZA, IZZ, Unive, UMC en Cares Gouda)
  • Achmea (waaronder Zilveren Kruis, OZF Achmea, Interpolis, FBTO, Agis, Avero Achmeaen de volmachten Nedasco/Caresco IAK, Aevitae, Turien&Co)
  • Menzis
  • de Friesland
  • Multizorg (waaronder ONVZ, VvAA, PNO, salland, Energiek, Hollandzorg, Amersfoortse, Ditzo, en de volmachten IAK, Aevita, Caresco)
  • DSW
  • Zorg en Zekerheid


Waarom moet ik voor een consult betalen?
 

Voor een veilig gebruik van uw geneesmiddelen controleren we allereerst of de voorgeschreven dosering juist is. We controleren of u al geneesmiddelen met dezelfde werking maar met een andere naam gebruikt, bijvoorbeeld door een andere arts voorgeschreven. We controleren of u geneesmiddelen gebruikt die niet of slechts onder bepaalde voorwaarden gebruikt kunnen worden met het geneesmiddel dat u nu gaat gebruiken en tenslotte kijken we of er nog andere redenen zijn waarom u het voorgeschreven middel niet zou kunnen gebruiken. Deze controles vinden in nauwe samenspraak en overleg met de arts plaats.