De gezondheidscentra Overbos, Floriande en Drie Meren zijn onderdeel van de Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer (SGH).

De SGH beheert naast de gezondheidscentra ook de HuisArtsenPost Haarlemmermeer.

De SGH heeft een onafhankelijke raad van toezicht die toeziet op de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd en de raad van bestuur met advies terzijde staat.

De raad van toezicht werkt volgens de principes van ‘Goed bestuur in de zorg’

- de raad van toezicht houdt toezicht en controleert de raad van bestuur
- de raad van toezicht is onafhankelijk
- de leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de SGH
- werkwijze raad van toezicht en raad van bestuur zijn vastgelegd in een reglement

De raad van toezicht bestaat uit

- mevrouw. A.A.H.M. de Bresser, voorzitter
- de heer B. van der Kamp
- mevrouw F.F. Lamkamp
- mevrouw A. Rühl
- de heer J.F. Steffan

Raad van bestuur


De raad van bestuur (de directeur / bestuurder) bestuurt de stichting en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte onder toezicht van de raad van toezicht met in acht name van het bepaalde in de statuten.  

De SGH heeft een éénhoofdige raad van bestuur
Mevrouw drs. Johanneke Mostert
j.mostert@gchaarlemmermeer.nl