Het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van de gezondheidscentra Haarlemmermeer vindt u links onder op de pagina bij brochures.