Als u gebruik maakt van de diensten van de gezondheidscentra kan het voorkomen dat u een klacht heeft of ontevreden bent. Dat kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de wachttijd, op de behandeling, op de manier waarop u te woord wordt gestaan of op andere zaken in het gezondheidscentrum. Wij vinden dit belangrijk om te weten.

Wat kunt u doen?

De klacht bespreken

Meestal leidt het tot een snelle oplossing als u rechtstreeks spreekt met degene die naar uw mening uw klacht of onvrede heeft veroorzaakt of diens leidinggevende.

Een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de gezondheidscentra

Indien u er niet uitkomt met de veroorzaker van de klacht of onvrede, kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de gezondheidscentra. Deze stelt zich onafhankelijk en onpartijdig op en zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. Uw klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

U kunt zich ook direct wenden tot de klachtenfunctionaris. 

U kunt uw klacht schriftelijk richten aan:

Klachtenfunctionaris gezondheidscentra Haarlemmermeer
Waddenweg 1 
2134 XL Hoofddorp
e-mail: klachten@gchaarlemmermeer.nl

Andere mogelijkheden

Als u er ook na bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u zich wenden tot de geschilleninstantie. De gezondheidscentra zijn aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

Voor meer informatie over de geschillenregeling en het indienen van een geschil kunt u terecht op de website van de SKGE .

U kunt ook telefonisch contact opnemen of een brief sturen.
SKGE
Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven,
tel. 088 0229100