De stichting gezondheidscentra Haarlemmermeer is een transparante organisatie die zich regelmatig laat toetsen en voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een zorginstelling.

Certificering


De stichting gezondheidscentra Haarlemmermeer heeft in juni het certificaat ISO Zorg en Welzijn (NEN-En 15224) behaald voor de hele organisatie. Daarnaast zijn de volgende deelcertificaten behaald:
- ketenzorg; 
- huisartsenzorg;
- apotheken;
- fysiotherapie;
- HuisartsenPost.

De fysiotherapie van gezondheidscentra Haarlemmermeer is al sinds 2013 erkend als Pluspraktijk voor de zorgverzekeraars Achmea, CZ, Delta Lloyd, Ohra en Menzis. In 2015 is de fysiotherapie weer geslaagd voor de Plusaudit. Dat betekent dat ze ook de komende twee jaar erkend Pluspraktijk zijn. 
Voor de zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid heeft de fysiotherapie de status van AA praktijk ontvangen. 

Cliëntenraadpleging


De gezondheidscentra hechten veel waarde aan de mening van de cliënten. Regelmatig wordt onderzoek gedaan naar de ervaringen van de cliënten. 
In 2016 is een raadpleging gehouden naar de ervaring met de samenwerking binnen het gezondheidscentrum. Voor de rapportage zie de bijlagen. 

Jaarlijks hebben de apotheken een raadpleging.  

Bij de fysiotherapie wordt continu naar de ervaring van de cliënten gevraagd.