Zorgvuldig omgaan met uw gegevens

Bij de Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer SGH) worden uw persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden verzameld en bijgehouden:

  • voor zorgverlening
  • voor doelmatig beheer en kwaliteitsbeleid
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. Hierbij zijn uw gegevens niet naar u als persoon te herleiden en dienen enkel voor algemene onderzoeksdoeleinden.

Uw persoonlijke gegevens worden bij de SGH vertrouwelijk behandeld.  Alle medewerkers zijn gehouden aan hun beroepsgeheim en zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Indien uw zorgverlener andere zorgverleners betrekt bij uw zorg, worden uw persoonlijke gegevens na uw toestemming uitgewisseld voor zover deze relevant zijn.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling). Soms is langer bewaren noodzakelijk, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen.

De SGH heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan derden ter beschikking gesteld, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Functionaris Gegevensbescherming
Waddenweg 1
2134 XL Hoofddorp
tel.: 023 554 06 04

 

Privacyverklaring_Stichting_Gezondheidscentra_Haarlemmermeer.pdf