Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer is een goede werkgever voor ruim 110 werknemers. 
De organisatiestructuur is zo plat mogelijk, zodat de medewerkers optimaal betrokken zijn bij het beleid. De medewerkers zijn gedreven en willen kwalitatief goede zorg verlenen.

Open sollicitaties worden op prijs gesteld. Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer is voortdurend op zoek naar enthousiaste medewerkers. Laat hiervoor gerust uw c.v. achter op vacature@gchaarlemmermeer.nl.

 

Op dit moment hebben we de volgende vacatures: 

 


Huisarts

 

Voorzitter raad van toezicht

 
Psychosomatisch Fysiotherapeut 


Algemeen Fysiotherapeut


Triagist Huisartsenpost

 

Triagist in Opleiding Huisartsenpost 


Waarnemer oncologisch fysiotherapeut

 

Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer hecht grote waarde aan uw privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met uw gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie  verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Wij streven naar een goede afspiegeling van de maatschappij in ons personeelsbestand. Iedereen ongeacht geslacht, overtuiging of afkomst wordt uitgenodigd te reageren. Door het versturen van uw sollicitatiebrief gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer. Na afloop van de sollicitatieprocedure worden uw gegevens, tenzij ander overeengekomen, vernietigd.