COPD is een overkoepelende term voor verschillende ziekten aan de longen (emfyseem, chronische bronchitis) waarbij de longinhoud is afgenomen. COPD komt vooral veel voor bij mensen boven de 40 jaar die roken

SGH-longen

 

Als u COPD heeft kan het betekenen dat u bepaalde dingen niet meer kan doen die u voorheen wel kon doen. Het kan ook betekenen dat u uw leefwijze moet aanpassen. Dat is niet altijd makkelijk. Daarom bieden de gezondheidscentra Haarlemmermeer extra zorg voor mensen met COPD: het zorgprogramma COPD. 

In een zorgprogramma maken de verschillende zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg afspraken met elkaar. Zodat de zorg optimaal op elkaar afgestemd is. Zij hebben goede afspraken met elkaar, maar maken ook afspraken met de cliënt. Zodat iedere cliënt de zorg krijgt die aansluit op zijn persoonlijke situatie.

Wat is COPD?


COPD is een verzamelnaam voor onder meer de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem. Het is een ongeneeslijke ziekte met (ernstige) benauwdheid en/of hoesten als belangrijkste kenmerken.
Simpel gezegd is COPD een ziekte waarbij de longen altijd vol zitten met kleine ontstekingen, die blijvende schade veroorzaken. COPD is helaas niet te genezen. Als u COPD heeft, heeft u daardoor vaak last van hoesten of adem tekort. Bijvoorbeeld bij het traplopen, werken of aankleden.

U heeft COPD en dan?

Als COPD bij u is vastgesteld, bespreken de huisarts en praktijkondersteuner met u welke mogelijkheden er zijn om de kwaliteit van leven te verbeteren. Samen met u wordt een behandelplan opgesteld. Kijk voor meer informatie op de pagina zelfmanagement. U komt tenminste eens per jaar bij de praktijkondersteuner en indien nodig bij de huisarts. Tijdens zo’n bezoek wordt o.a. een longfunctie gedaan en het gebruik van de medicijnen doorgenomen.

De huisarts kan u verwijzen naar de praktijkondersteuner voor ondersteuning bij het stoppen met roken, naar de diëtist voor voedingsadviezen of naar de fysiotherapeut voor beweegadviezen of het verbeteren van uw conditie. De fysiotherapie van de gezondheidscentra heeft hiervoor een speciaal beweegprogramma. De fysiotherapeut kan ook ondersteuning bieden bij ademhalings- en hoesttechnieken.

De apotheek kan u uitleggen hoe u de (inhalatie) medicatie moet gebruiken, juiste toediening is belangrijk voor een goede werking van de  medicijnen. 
U kunt ook verwezen worden naar de longarts voor een eenmalig advies, voor een test (ergometrie) of voor (tijdelijke) overname van de behandeling. Met de longartsen in het Spaarne Ziekenhuis zijn hierover afspraken gemaakt.

Er zijn verschillende websites en brochures die goed uitleggen wat COPD is. U kunt de brochures krijgen bij uw zorgverlener of bestellen bij het longfonds.