Diabetes Mellitus (kortweg diabetes) is een ziekte waarbij er te veel suiker in het bloed zit. Daarom heet het ook suikerziekte.

SGH-diabetes

 

Diabetes is niet te genezen maar wel goed te behandelen. Het leven met diabetes betekent nogal wat. Daarom bieden de gezondheidscentra Haarlemmermeer extra zorg voor mensen met diabetes: het zorgprogramma diabetes.

In een zorgprogramma maken de verschillende zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg afspraken met elkaar. Zodat de zorg optimaal op elkaar afgestemd is. Zij hebben goede afspraken met elkaar, maar maken ook afspraken met de cliënt. Zodat u als cliënt de zorg krijgt die aansluit op zijn persoonlijke situatie.

Wat is diabetes?

Insuline zorgt ervoor dat lichaamscellen glucose (suiker) opnemen uit het bloed. Bij diabetes zijn de cellen minder gevoelig geworden voor insuline of maakt het lichaam te weinig insuline aan. Bij diabetes zit er daardoor te veel glucose in het bloed. Te veel glucose in het bloed hoeft niet direct klachten te geven. Sommige mensen krijgen last van meer dorst, vaak en veel plassen, moeheid, jeuk, slecht genezende wondjes en infecties van de huid.
Als de lichaamscellen minder gevoelig zijn (geworden) voor insuline spreken we van type 2 Diabetes. Deze vorm komt veel voor bij mensen met overgewicht en ouderen en wordt meestal behandeld door de huisarts. Als er te weinig of geen insuline wordt aangemaakt door het lichaam spreken we van type 1 Diabetes. Deze vorm begint vaak op jongere leeftijd en wordt behandeld door de internist. 
Op de website Test uw risico kunt u zelf checken of u een verhoogd risico heeft op diabetes. 

U heeft diabetes en dan?

Als Diabetes bij u is vastgesteld, is het belangrijk om te zorgen dat de bloedglucosewaarden niet te hoog worden. Samen met andere risicofactoren zoals hoge bloeddruk en een hoog cholesterol, verhoogt een te hoge bloedglucose het risico op complicaties zoals hart- en vaatziekten. Andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn een hoge bloeddruk en een verhoogd cholesterol. Daarom worden ook uw bloeddruk en cholesterol gecontroleerd. De huisarts en praktijkondersteuner bespreken met u wat voor u het beste behandelplan is. Het behandelplan wordt samen met u opgesteld. Kijk voor meer informatie op de pagina zelfmanagement.

U bezoekt regelmatig uw huisarts, praktijkondersteuner en/of centrumassistent. Tijdens zo’n bezoek worden een aantal controles gedaan en kunt u vragen stellen.
De huisarts kan u verwijzen naar:

  • de praktijkondersteuner voor ondersteuning bij het stoppen met roken;
  • de diëtist voor voedingsadviezen;
  • de podotherapeut of pedicure voor voetverzorging;
  • de fysiotherapeut voor beweegadviezen of het verbeteren van uw conditie. De fysiotherapie van de gezondheidscentra heeft hiervoor een speciaal beweegprogramma;
  • Ksyos voor het maken van een foto van uw netvlies of naar de oogarts;
  • de internist voor een eenmalig advies of voor behandeling; met de internisten in het Spaarne Ziekenhuis zijn hierover afspraken gemaakt;
  • de apotheek, deze kan u uitleggen hoe u de medicatie moet gebruiken en controleert de bloedglucosemeter (indien u die gebruikt).

Om de behandeling door de verschillende zorgverleners goed op elkaar aan te laten sluiten is het belangrijk dat zij beschikken over de voor hen belangrijke ziekte gerelateerde informatie. Daarom wordt de informatie uitgewisseld via het Keten Informatie Systeem (KIS).