Hart- en vaatziekten (HVZ ) is een overkoepelende term voor verschillende ziekten aan het hart of bloedvaten. Hart- en vaatziekten komen veel voor in Nederland. Het leven met een hart- of vaaziekte betekent nogal wat. Daarom bieden de gezondheidscentra Haarlemmermeer extra zorg voor mensen met (een verhoogd risico) op hart- en vaatziekten: het zorgprogramma hart- en vaatziekten.

SGH-hartvaten

 

In een zorgprogramma maken de verschillende zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg afspraken met elkaar. Zodat de zorg optimaal op elkaar afgestemd is. Zij hebben goede afspraken met elkaar, maar maken ook afspraken met de cliënt. Zodat iedere cliënt de zorg krijgt die aansluit op zijn persoonlijke situatie.

Wat zijn hart- en vaatziekten 

Er zijn verschillende hart- en vaatziekten. De bekendste zijn aderverkalking, pijn op de borst, nierschade, een hartinfarct en een beroerte. De kans hierop is verhoogd bij diabetes mellitus, reumatoïde artritis, een hoge bloeddruk, een hoog cholesterol en stress. De risicofactoren voor het krijgen van een hart-en vaatziekten zijn verder roken, te weinig lichaamsbeweging, overmatig alcoholgebruik, ongezonde voeding en overgewicht.

Hoe weet u of u een verhoogd risico heeft?

Bij een bezoek aan de huisarts zal deze, afhankelijk van de klachten waarmee u komt, nagaan of u een verhoogd risico heeft op hart- en vaatziekten.

Als blijkt dat u een verhoogd risico heeft bespreken de huisarts en/of praktijkondersteuner met u welke mogelijkheden er zijn om het risico te verlagen. Samen met u wordt een behandelplan opgesteld.

Op de website Test uw risico kunt u zelf checken of u een verhoogd risico heeft op hart- en vaatziekten.

U heeft een verhoogd risico, en dan? 

U komt regelmatig (afhankelijk van het behandelplan) bij de praktijkondersteuner of assistente, indien nodig ook bij de huisarts. Tijdens zo’n bezoek wordt uw bloeddruk gecontroleerd, uw cholesterolgehalte in het bloed bepaald en worden de risicofactoren met u doorgenomen. Het behandelplan wordt eventueel bijgesteld.

De huisarts kan u verwijzen naar de diëtist voor voedingsadviezen (bijv. bij een verhoogd cholesterol) of naar de fysiotherapeut voor een beweegadvies (bijv. ter ondersteuning van het afvallen bij overgewicht).

De diëtist en fysiotherapeut doen verslag van hun bevindingen aan de huisarts. Zodat de huisarts overzicht houdt op de behandeling.

U heeft een hart- of vaatziekte, en dan?

Als u voor controle bij een specialist in het ziekenhuis komt, krijgt de huisarts daarvan bericht. Zodra het mogelijk is zal de huisarts en/of praktijkondersteuner de behandeling overnemen.

Het doel van de behandeling is herhaling te voorkomen. De huisarts en praktijkondersteuner bespreken met u welke mogelijkheden er zijn om het risico op herhaling te voorkomen. Samen met u wordt een behandelplan opgesteld.

Tenminste elk jaar wordt laboratoriumonderzoek gedaan. U komt regelmatig (afhankelijk van het behandelplan) bij de praktijkondersteuner en indien nodig bij de huisarts. Tijdens zo’n bezoek wordt o.a. uw bloeddruk gecontroleerd, worden de risicofactoren met u doorgenomen en uw medicatiegebruik besproken. Het behandelplan wordt eventueel bijgesteld.

De huisarts kan u verwijzen naar de diëtist voor voedingsadviezen (bijv. bij een verhoogd cholesterol) of naar de fysiotherapeut voor een beweegadvies (bijv. ter ondersteuning van het afvallen bij overgewicht).

De diëtist en fysiotherapeut doen verslag van hun bevindingen aan de huisarts. Zodat de huisarts overzicht houdt op de behandeling.

Het aanpakken van risicofactoren zoals overgewicht, hoge bloeddruk of verhoogd cholesterol vermindert de kans op (herhaling) van hart- en vaatziekten en de kans hieraan te overlijden.