Mensen worden steeds ouder en blijven steeds langer zelfstandig wonen. Vaak is er op hoge leeftijd sprake van verschillende ouderdomsziekten. Ook gaan medicijnen door veranderingen in het lichaam anders werken. Door een aantal zaken in kaart te brengen  en bijtijds bij te sturen kun je vaak problemen voor zijn. Hiermee kan voorkomen worden dat een oudere cliënt een kwetsbare patiënt wordt.

SGH-ouderenzorg

 

Daarom bieden de gezondheidscentra Haarlemmermeer extra zorg voor oudere cliënten: het zorgprogramma ouderen. In een zorgprogramma maken de verschillende zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg afspraken met elkaar. Zodat de zorg optimaal op elkaar afgestemd is. Zij hebben goede afspraken met elkaar, maar maken ook afspraken met de cliënt. Zodat iedere cliënt de zorg krijgt die aansluit op zijn persoonlijke situatie. 

Voor wie is het zorgprogramma ouderen bedoeld?

Boven de 70 jaar worden de risico’s op complexe problematiek groter. Deze problemen kunnen te maken hebben met ziektes of beperkingen maar ook met verlies van een partner. Het zorgprogramma ouderen biedt een samenhangende zorg zodat de oudere zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen.

De zorgverleners van de gezondheidscentra kunnen deze zorg aanbieden maar u kunt ook zelf vragen om begeleiding.

Wat kunt u verwachten van het zorgprogramma ouderen?

De zorg start met een ouderenconsult door de praktijkondersteuner. Dat kan bij u thuis of in het gezondheidscentrum. Aan de hand van een vragenlijst bespreekt de praktijkondersteuner verschillende onderwerpen met u. Aan bod kunnen komen uw gezondheidstoestand, medicijngebruik, voeding- en bewegingspatroon, het slaapritme, of u wel eens iets vergeet en of u zich eenzaam voelt. De praktijkondersteuner kan u adviezen geven, bijvoorbeeld over hulpmiddelen die het zelfstandig wonen makkelijker kunnen maken of over het inschakelen van extra hulp. Het ouderenconsult duurt ongeveer 45 minuten.

Na het ouderenconsult

Na het ouderenconsult bespreken de huisarts en praktijkondersteuner met u welke mogelijkheden er zijn om de kwaliteit van leven te behouden of te verbeteren en welke onderdelen van het zorgprogramma ouderenzorg voor u ingezet kunnen worden. Ook wordt het medicijngebruik doorgenomen met de apotheker. Samen met u wordt zo nodig een behandelplan opgesteld. Jaarlijks wordt bekeken of het nodig is u opnieuw te bezoeken of het plan bij te stellen.

Vallen/beweegproblemen

Bij problemen bij het bewegen kan de huisarts u verwijzen naar de fysiotherapeut voor een cursus valpreventie, 70+ en fit, beweegadviezen of het verbeteren van uw conditie. De fysiotherapie van de gezondheidscentra heeft hiervoor speciale programma’s ontwikkeld.

Het polyfarmacie consult

De huisarts en apotheker bespreken uw medicatie. Sommige klachten kunnen te wijten zijn aan bijwerkingen en dan kan er gekozen worden voor een alternatief middel of soms is het al voldoende om het moment van inname van de medicijnen te veranderen. Op hogere  leeftijd kunnen sommige medicijnen overbodig worden of kan het  juist verstandig zijn om er een middel bij te gaan gebruiken.

Praktisch

Het ouder worden geeft regelmatig praktische problemen met betrekking tot vervoer, hulpmiddelen, ondersteuning thuis en soms eenzaamheid. De praktijkondersteuner en de huisarts kunnen u adviseren waar u met welke vragen kunt aankloppen. Zo kunt u met vragen over diensten voorzieningen en regelingen terecht bij de ouderenadviseur, maar moet u voor aanpassingen in huis een advies krijgen van bijvoorbeeld een ergotherapeut en een aanvraag doen bij de gemeente.

Mantelzorg

Er wordt een steeds groter beroep gedaan op hulp van familie en vrienden, de zogenaamde mantelzorg. Als de druk te hoog wordt kan tijdelijke overname van deze zorg door een andere vrijwilliger ( “respijtzorg”) voldoende zijn om even op adem te komen en de zorg later weer over te nemen.


Specialistische vragen

Als de vraagstukken erg ingewikkeld blijken te zijn kan de huisarts ook een specialist ouderenzorg en of een van de geriaters van het Spaarne ziekenhuis inschakelen. Hier zijn goede afspraken mee.

 

     

Bent u 70+ en vraagt u zich wel eens af

• Wat kan ik doen om gezond te blijven,
• Hoe kom of blijf ik onder de mensen, ook nu ik wat ouder ben.
• Heb ik voldoende mensen in mijn omgeving op wie ik een beroep kan doen. 
• Hoe kan ik zo lang mogelijk in mijn eigen huis blijven wonen. 
• Wie kan mij helpen leuke dingen te gaan doen nu ik slecht ter been ben.