Fysiotherapie gezondheidscentra Haarlemmermeer voldoet aan de Pluscriteria voor Zilveren Kruis, CZ, Delta Lloyd Ohra, VGZ en Menzis. 

Openingstijden

Maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.
Dinsdag en donderdag van 8.00 uur tot 21.00 uur.

Afspraak maken

Telefonisch 023 - 554 06 10

Dagelijks tussen 8.00 - 12.30 uur en 13.00 -15.00 uur (op vrijdag tot 12.00 uur) kunt u telefonisch een afspraak maken via de assistente van de fysiotherapie, buiten deze tijden kunt u een boodschap inspreken.
 

Online

Via het formulier bij online afspraken

Afspraak afzeggen 

Als u uw afspraak niet na kunt komen, willen wij dit graag zo lang mogelijk van tevoren weten. Indien de afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, zijn wij genoodzaakt een no-show tarief in rekening te brengen van €28. Buiten openingstijden kunt u voor het afzeggen van afspraken het antwoordapparaat inspreken. 

Behandellocaties

De fysiotherapie heeft drie locaties (Hankstraat 1, Muiderbos 212, Waddenweg 1). Informeert u goed waar u uw afspraak heeft. 

Spreekuur sportblessures

Op dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.00 uur en op donderdagavond van 17.00 - 18.00 uur kunt u bij de fysiotherapie in gezondheidscentrum Floriande terecht voor een screening van uw sportblessure. U kunt zonder afspraak langs komen of uw komst van  tevoren melden bij de assistente van de fysiotherapie. Dat kan telefonisch of per e-mail. 

Zonder verwijzing naar de fysiotherapeut

U kunt rechtstreeks, zonder verwijzing, een afspraak maken met een fysiotherapeut. De fysiotherapeut voert dan eerst een zogenaamde screening uit. Er wordt dan vastgesteld of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. De fysiotherapeut stuurt een verslag van de screening aan uw huisarts. Als u daar bezwaar tegen hebt, wilt u dat dan bij het maken van de afspraak melden? Als u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent, wordt er aansluitend op de screening een fysiotherapeutisch onderzoek gedaan. De screening en het onderzoek tellen voor de verzekering ieder voor één behandeling.

De behandeling

Tijdens de eerste behandeling onderzoekt de fysiotherapeut, eventueel in overleg met de huisarts of een collega, waar uw klachten vandaan komen. De fysiotherapeut overlegt met u welke behandeling voor u het beste is en hoeveel behandelingen er waarschijnlijk nodig zijn. Een behandeling omvat ook verslaglegging en overleg met de arts.

U wordt in principe altijd door dezelfde fysiotherapeut behandeld. In geval van ziekte of vakantie kunt u door één van de andere fysiotherapeuten behandeld worden. We verzoeken u om op tijd aanwezig te zijn.

Wat mee te nemen?

Een grote handdoek (in verband met de hygiëne) en uw afsprakenkaartje, dat u na de eerste behandeling gekregen heeft. Als u verwezen bent door een huisarts buiten het gezondheidscentrum of door een specialist, wilt u dan de verwijzing meenemen?

Legitimeren bij eerste behandeling

De fysiotherapeuten zijn verplicht het Burgerservicenummer (BSN) op te nemen in de administratie en te gebruiken bij gegevensuitwisseling over cliënten, zoals met zorgverzekeraars en verwijzers. Wij vragen u daarom bij de eerste behandeling een geldig identiteitsdocument mee te nemen (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument). 

Privacy

Het gezondheidscentrum heeft een privacyreglement waarin is geregeld dat er zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Alle medewerkers hebben geheimhoudingsplicht.