Manuele therapie
Psychosomatische fysiotherapie
Bekkenfysiotherapie
Sportfysiotherapie
Kinderfysiotherapie
Manuele lymfedrainage/oedeemtherapie
McKenzie
Mulligan Concept
Dry Needling
Medical Taping
Fysiofitheidscan
Oncologiefysiotherapie

Manuele therapie

Als u pijnklachten heeft in de rug en het bewegen van de wervelkolom verminderd is en/of pijnlijk, kan manuele therapie uitkomst bieden. Daarbij maakt de manueel therapeut gebruik van een aantal specifieke technieken zoals mobilisaties en manipulaties die op de gewrichten kunnen worden toegepast. Het doel hiervan is de gewrichten beter te laten bewegen en te laten functioneren. Ook het corrigeren van de houding is onderdeel van de behandeling. De effecten van de behandeling zijn vaak direct merkbaar.

Een manueel therapeut heeft na de opleiding fysiotherapie een gespecialiseerde opleiding gevolgd waarbij het onderzoeken en behandelen van met name de wervelkolom centraal staat.

De manueel therapeut is opgeleid om de oorzaak van uw rug- en nekklachten vakkundig te beoordelen. Naast de bewegingsklachten van de wervelkolom kunnen ook klachten aan alle andere gewrichten worden geanalyseerd in een consult.

Manueel therapeuten

 • René Castien
 • Andreas Amons
 • Patrick Evers
 • Betty van Maris
 • Robert van Vliet
 • Laura de Kam
 • Joram Ootjers

> Terug naar boven


Psychosomatische fysiotherapie

De psychosomatische fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van lichamelijk onverklaarbare klachten, burn-out en angst gerelateerde klachten. Uw fysieke klachten kunnen mogelijk verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting. De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is aanvankelijk niet zo duidelijk. De lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Als uw klachten na verloop van tijd toenemen, levert medisch onderzoek niet veel op. Een duidelijk medische diagnose is vaak niet te stellen wat een gevoel van onbegrip bij u kan geven. De psychosomatisch fysiotherapeut kan U hiermee begeleiden.

Mogelijk ervaart u dat u meer last heeft van pijn en vermoeidheid en dat u meer prikkelbaar en gespannen bent. Deze verschijnselen kunnen verband houden met bepaalde levensomstandigheden zoals: hoog ervaren werkdruk, conflicten, emotionele gebeurtenissen, relationele problemen, verlies van dierbaren of ernstige ziekteprocessen.

Indien deze omstandigheden langere tijd aanhouden kunnen zij uw evenwicht verstoren. Hierdoor neemt uw weerstand zowel fysiek als mentaal af en kunnen psychosomatische klachten ontstaan, zoals:

Lichamelijke klachten

 • extreme vermoeidheid
 • zich niet kunnen ontspannen
 • druk op de borst, benauwdheid, moeite met ademhalen of hartkloppingen
 • onverklaarde pijn
 • chronische pijn

Psychische klachten

 • lusteloos zijn
 • slecht of teveel slapen
 • angstig en onzeker zijn
 • moeite met concentratie
 • somber zijn en veel piekeren
 • algeheel gevoel van onbehagen
 • prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn
 • niet meer kunnen genieten en ontspannen

Psychosomatisch fysiotherapeuten

 • Sanneke Don
 • Aniet Meijburg

> Terug naar boven


Bekkenfysiotherapie

Een bekkenfysiotherapeut heeft na de opleiding fysiotherapie een gespecialiseerde opleiding gevolgd in het behandelen van klachten in het gehele gebied van buik, bekken en lage rug. De spieren van lage rug, buik en bekken spelen een rol bij houding en bewegen. Daarnaast hebben deze spieren een belangrijke taak bij plassen, vrijen en ontlasten. De spieren kunnen te zwak zijn of juist te gespannen of ze worden niet op het juiste moment goed gebruikt. Niet iedereen voelt deze spieren waardoor bewuste controle soms niet mogelijk lijkt. De bekkenfysiotherapeut kan u helpen de controle hierover te herwinnen.

Bekkenfysiotherapie is fysiotherapie bij klachten als

 • ongewild verlies van urine en/of ontlasting, incontinentie;
 • niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten;
 • moeizaam kwijt kunnen van ontlasting; obstipatie;
 • de gevolgen van verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen;
 • pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen;
 • pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem;
 • fysiotherapeutische begeleiding bij operaties in de onderbuik;
 • bekkenpijn in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling (vroeger werden deze klachten ook wel bekkeninstabiliteit genoemd).


Hoe werkt de bekkenfysiotherapeut?

Door middel van een uitgebreid vraaggesprek worden bij het eerste bekkenfysiotherapeutisch consult de klachten zoveel mogelijk in kaart gebracht.
De vragen kunnen over alle buikorganen (blaas, darmen, baarmoeder of prostaat) en hun functies gaan (plassen, ontlasting, vrijen). Mogelijk wordt u gevraagd een plas- of ontlastingsdagboekje bij te houden om goed zicht te krijgen op de mate van
incontinentie.

Daarnaast geeft de bekkenfysiotherapeut uitleg over het ontstaan en de gevolgen van de klacht en het bekkenfysiotherapeutisch lichamelijk onderzoek. Tijdens het lichamelijk onderzoek kijkt de bekkenfysiotherapeut naar de functie van de lage rug en het bekken en naar de werking van de bekkenbodem spieren. Voor dit laatste is eventueel een inwendig onderzoek gewenst. Wanneer u bezwaar heeft tegen dit onderzoek kunt u dit kenbaar maken en zal de bekkenfysiotherapeut met u zoeken naar andere (voor u minder belastende) mogelijkheden uw bekken en
bekkenbodem te onderzoeken.

 • Na het onderzoek wordt, in overleg met u, een behandelplan opgesteld. De behandeling bestaat over het algemeen uit:
 • Uitleg van uw klachten en persoonlijk advies. Het advies kan betrekking hebben op ademhaling, houding en beweging, voeding en drinken. Het aanleren van een juist toiletgedrag komt ook aan de orde.
 • Oefentherapie voor de bekkenbodemspieren. Het leren herkennen en gebruiken van de bekkenbodemspieren zodat de bekkenbodem en omliggende spieren weer goed gaan samenwerken. De bekkenfysiotherapeut leert u om weer de controle te krijgen over het vullen en legen van de blaas en darmen. Er kan hierbij eventueel gebruik gemaakt worden van apparatuur.
 • Oefentherapie bij bekkenklachten
 • Blaastraining: dit kan helpen bij klachten van veelvuldig aandrang en aandrangincontinentie.


Bekkenfysiotherapeut

 • Roos Boekhoudt

> Terug naar boven


Sportfysiotherapie 

De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die wil gaan sporten of sport als hobby of beroep heeft. De sportfysiotherapeut behandelt cliënten die na ziekte of blessures weer aan het werk willen en/of weer willen sporten. Hij begeleidt en adviseert ervaren sporters die hun sport op hoog niveau willen beoefenen. In zijn praktijk ziet de sportfysiotherapeut ook andere (kwetsbare) doelgroepen, zoals ouderen en kinderen, bij wie sport wordt ingezet als onderdeel van de therapie.

De meeste klachten waarmee mensen naar de sportfysiotherapeut gaan, zijn blessures aan de knie, enkel en schouder. De therapie richt zich niet alleen op het herstel van de getroffen gewrichten, maar kan ook bedoeld zijn om juist die lichaamsdelen te trainen die nog wel belastbaar zijn.

Er is een intensieve samenwerking met de huisartsen van de gezondheidscentra met dr. A. van Noort, orthopedisch chirurg (sportpoli Spaarne ziekenhuis), sportarts en het Podocentrum Haarlemmermeer.

De sportfysiotherapeut houdt elke week een sportspreekuur, waarin er een screening kan worden gedaan om de best passende behandeling te bepalen. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met de assistentes van de fysiotherapie.

Sportfysiotherapeuten

 • Michael Kappers

> Terug naar boven


Kinderfysiotherapie 

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar. Iedere leeftijdscategorie heeft zijn eigen motorische ontwikkeling.

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut.

Indicaties voor kinderfysiotherapie zijn o.a.:

Bij zuigelingen

 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • voorkeurshouding, met soms een afplatting van het hoofd
 • onrust en veel huilen
 • billenschuiver
 • anders bewegen
 • moeite met gaan staan of lopen

Bij peuters en kleuters

 • veel vallen en struikelen
 • angst voor bewegen, moeite met klimmen en klauteren
 • problemen met de grove motoriek (o.a. het staan op 1 been)
 • weinig variatie in bewegen of eenzijdig bewegen
 • problemen in de fijne motoriek (o.a. kleuren tussen de lijntjes, knutselen)

Bij basisschoolleeftijd

 • achterstand in motorische vaardigheden, zoals fietsen, rennen, klimmen, balvaardigheid, hinkelen en springen
 • moeite met handvaardigheid / schrijven / knutselen
 • onhandig kind, stoot veel om en botst tegen dingen aan
 • moeite met stilzitten en/ of concentratie
 • lichamelijke klachten, hoofdpijn, pijn in rug of arm of been (sport)blessures
 • overgewicht in combinatie met weinig bewegen
 • ademhalingsklachten
 • revalidatie na fracturen en/of operaties
 • aangeboren afwijkingen / neurologische afwijkingen
 • poep- en plasproblemen (obstipatie)

Bij pubers / Jongeren / Jongvolwassenen

 • problemen met schrijven
 • problemen met de grove motoriek (o.a. vangen en rennen)
 • lichamelijke klachten 
 • (sport) blessures
 • hoofdpijnklachten
 • overgewicht in combinatie met weinig bewegen
 • ademhalingsklachten
 • revalidatie na fracturen of operaties
 • poep- en plasproblemen (obstipatie)

Hoe werkt de kinderfysiotherapeut?
Door middel van intake, onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de
kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau. De ouders,
leerkracht, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij geven
informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De
kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op.

Hoe wordt er behandeld?
De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het
kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale
omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol. Het
oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier in bewegen
vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken.

Als het nodig is, kan de behandeling ook thuis plaats vinden. Dat geldt vaak voor
kinderen van 0 tot 2 jaar, of kinderen met een ernstige handicap. De duur van de
behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht en
de hulpvraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld houdings- of
sportadvies. Bij chronische klachten kan de behandeling langere tijd duren.

Kinderfysiotherapeuten

 • Miranda Lahuis
 • Michelle Koopman
 • Nathalie Keijzerswaard - Rooijers

> Terug naar boven


Manuele lymfedrainage/oedeemtherapie 

Ons lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen en bloed-, lymfe- en hersenbanen. Het lymfesysteem loopt door het hele lichaam en heeft, in tegenstelling tot de bloedcirculatie, alleen een afvoersysteem waarin lymfevocht stroomt.
Oedeem is een abnormale ophoping van vocht en eiwitten in het lichaamsweefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht. Oedeem is onder te verdelen in lymfoedeem en veneus oedeem.

Hoe gaat de behandeling in z’n werk?
Bij de manuele lymfedrainage volgens de methode Vodder wordt ritmisch een heel zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfeklieren en lymfebanen; de richting wordt bepaald door de stroomrichting van het lymfstelsel. Heel belangrijk daarbij is het ritme van de ‘handgreep’. Het ritme moet namelijk exact overeenkomen met het openen en sluiten van de kleppen in de lymfebanen en in de haarvaatjes, want alleen dan kan al het ‘overtollige’ lichaamsvocht goed worden afgevoerd.

Indicaties voor oedeemtherapie

 • Zwellingen, zoals lymfoedeem, zwellingen na een ongeval of een operatie
 • Verstuikingen
 • Bloeduitstortingen
 • Dystrofie
 • Reuma (ontstekingsfase)
 • Slijtage (met zwelling in gewricht)
 • Klachten als gevolg van stress, zoals slapeloosheid, concentratieverlies, constipatie, diarree
 • Orgaanklachten, zoals de lever, de nieren, de darmen en de milt

Oedeemfysiotherapeut

 • Nikkie de Haan
 • Marijke Wijers

> Terug naar boven


McKenzie 

MDT McKenzie is de afkorting van Mechanical Diagnosis and Treatment volgens McKenzie. Het is een wereldwijd gebruikte onderzoeks- en behandelmethode voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaatt en geeft uitstekende resultaten bij rug- en nekklachten al dan niet met uitstraling in benen of armen. Het doel van de methode is niet alleen de klachten zo snel mogelijk te laten verdwijnen, maar ook te zorgen dat deze in de toekomst zo min mogelijk terugkeren. MDT McKenzie is een duidelijk afgebakend behandelsysteem dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek.

Na een duidelijk mechanische diagnose begint de behandeling gericht op uw 'zelfredzaamheid'. U leert met slechts enkele eenvoudige oefeningen uw klachten zelf te verbeteren om uw herstel zo veel mogelijk te bespoedigen. Daarnaast zal er aandacht gegeven worden aan de houdingen en bewegingen tijdens uw dagelijks leven. De therapeut kan eventueel de therapie aanvullen met onder andere manuele technieken, zoals mobilisaties en/of manipulaties.

MDT McKenzie is momenteel wereldwijd de meest onderzochte en best gedocumenteerde behandelmethode voor mechanische klachten aan het bewegingsapparaat. De inzichten worden in vele internationale richtlijnen voor manuele- en oefentherapie gebruikt. De therapeuten die in het MDT McKenzie register staan vermeld hebben gedurende 2 jaar alle cursusdelen gevolgd en met succes hun kennis in een theoretisch en praktisch examen bewezen. Zij zullen u volgens de vastomschreven principes van MDT McKenzie onderzoeken en behandelen. Bovendien wordt van hen verwacht dat zij aan regelmatige bij- en nascholing deelnemen.

Gespecialiseerde fysiotherapeuten

 • Michael Kappers (geregistreerd McKenzie therapeut)
 • Andreas Amons (geregistreerd McKenzie therapeut)
 • Patrick Evers (geregistreerd McKenzie therapeut)
 • René Castien (geregistreerd McKenzie therapeut)

> Terug naar boven


Mulligan Concept

Het Mulligan Concept (Mobilisation with Movement) is een veilige en effectieve manier van mobiliseren van gewrichten voor alle fysio- en manueeltherapeuten. Kenmerkend voor de technieken van het Mulligan concept is dat deze 100% pijnvrij en snel en op korte termijn effectief zijn.

Brian Mulligan, fysiotherapeut en manueel therapeut in Nieuw Zeeland, ontwikkelde in de jaren 80 van de vorige eeuw een nieuw systeem voor behandeling van klachten aan het houding- en bewegingsapparaat. Het ontstaan van het Mulligan Concept lijkt een logische stap in de ontwikkeling van de behandeling van klachten aan het bewegingsapparaat. Gedurende de afgelopen decennia zijn er diverse trends geweest in de wereld van de fysio-en manuele therapie. Sommigen predikten vooral passieve technieken, anderen legden meer verantwoordelijkheid bij de patiënt en stimuleerden het revalidatieproces via een meer actieve benaderingswijze.

Mulligan heeft op een systematische manier deze twee methoden als eerste met elkaar gecombineerd. Door meer “open minded” om te gaan met bestaande principes heeft hij zowel voor de perifere gewrichten (heup, ellleboog, enkel, etc) als de wervelkolom een nieuw onderzoeks-en behandelsysteem ontwikkeld. Zo zijn de gebruikte technieken een combinatie van een passieve correctie en een actieve (fysiologische) beweging. Met deze techniek wordt, indien deze geïndiceerd is, snel en pijnvrij functie teruggewonnen.

Gespecialiseerde fysiotherapeuten

 • Patrick Evers

> Terug naar boven


Dry Needling

Dry Needling, kan een effectieve behandelvorm voor spierpijnklachten bij een fysiotherapeutische behandeling zijn. Met Dry Needling worden spierverhardingen (myofasciale triggerpoints) ontspannen, door deze aan te prikken met een dunne acupunctuurnaald. Meestal is de verbetering in souplesse, kracht en pijn direct voelbaar.

Wat is een spierverharding en wat voelt u?
Een spierverharding is een hard aanvoelende plek in een spier, die naast een lokale drukpijn, ook vaak pijn op andere plaatsen in het lichaam kan geven, die kenmerkend zijn voor deze spier. Dit noemen we referred pain. Bij het onderzoek naar de oorzaak van de pijn zien we dat er vaak meerdere spieren bij betrokken kunnen zijn.

Hoe uiten spierverhardingen zich?

 • Pijn ter plekke in een spier met of zonder uitstraling
 • Bewegingsbeperkingen en/of stijfheid
 • Verminderde kracht bij aanspannen van de spier
 • Uitbreiding door pijnontwijkend gedrag

Vaak gaan deze klachten vanzelf weer weg, maar als dit lang blijft hangen kan behandeling wenselijk zijn. De fysiotherapeut zal in dat geval ook onderzoeken of er oorzaken zijn voor deze spierklachten en deze in de behandeling betrekken

Hoe voelt de behandeling aan?
Het inbrengen van het naaldje voelt u niet of nauwelijks. Als de spierverharding aangeprikt wordt kan het zijn dat de spier kort aanspant. Dat gaat zo snel, dat u meestal even schrikt en soms kan dat wat pijnlijk aanvoelen. Drukpuntmassage echter is meestal langduriger en pijnlijker. Na deze schokjes ontspant de spier zich meestal direct. U kunt bewegingen beter uitvoeren en meestal direct zonder de voor u herkenbare pijn. Het kan ook voorkomen dat u het tijdens de behandeling even warmer krijgt, gaat zweten, of soms dat u zich even naar of vermoeid voelt. Dit is niet iets waar u zich zorgen over hoeft te maken, dit verdwijnt snel weer.

Wat gebeurt er na de behandeling?
Soms, als er erg veel stijve spieren zijn, voelt u de eerste 2 dagen een zeurderige napijn, de behandeling werkt dan nog even na. Dat verdwijnt ook weer. Onze ervaring is dat de spieren na deze behandeling soepeler zijn geworden en deze spieren makkelijk gebruikt soepeler zijn geworden en deze spieren makkelijk gebruikt kunnen worden. Het is echter raadzaam de eerste dagen deze spieren niet al te fors te belasten. U krijgt eenvoudige oefeningen voor thuis mee om de verbeterde beweeglijkheid die is ontstaan te handhaven. Het verdere herstel heeft u daarmee zelf in de hand. De resultaten zijn over het algemeen effectiever dan met massage of rekoefeningen. Oefeningen gaan na Dry Needling veel gemakkelijker.

Dry Needling meest bekende indicaties

 • Spanningshoofdpijn
 • Nekschouderklachten
 • Tenniselleboog
 • Piriformissyndroom
 • Heupklachten
 • Fascitis Plantaris
 • Runnersknee
 • Achillespeesklachten

Gespecialiseerde fysiotherapeuten

 • Nikkie de Haan
 • Patrick Evers
 • Lenka Kerstens
 • Lotte de Fockert
 • Joram Ootjers

> Terug naar boven


Medical Taping

Medical Taping concept, is een behandelvorm binnen de fysiotherapeutische behandeling die het neurologische en circulatoire systeem helpt beïnvloeden en ondersteunen. Tevens stimuleert het de lichaamseigen genezingsprocessen. Spieren kunnen door de tape worden ondersteunt of juist ontspannen.

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. In deze periode werden daar tapemethoden met elastische tape ontwikkeld die de bewegingsleer (kinesiologie) en de kennis over de spieractiviteit in het menselijk lichaam als uitgangspunt namen. De grondleggers van Medical Taping waren er zich namelijk van bewust dat beweging en spieractiviteit onmisbare factoren zijn bij het genezen en voorkomen van lichamelijke problemen.

De achterliggende gedachte hierbij is dat spieren niet alleen invloed hebben op de bewegingen van het lichaam, maar bijvoorbeeld ook de bloedsomloop, het lymfestelsel en de lichaamstemperatuur beïnvloeden. Als de spieren niet goed werken, kan dat dus resulteren in uiteenlopende klachten en symptomen. Wanneer de niet goed functionerende spieren echter ondersteund worden met deze speciale elastische tape, zal dat het zelf herstellend vermogen van het lichaam stimuleren. In tegenstelling tot de conventionele tapemethode, die vaak met niet rekbaar materiaal ten doel heeft een beperking van de gewrichten te bewerkstelligen, bereikt deze tapemethode juist een “vergroting van de mobiliteit” door functieverbetering. Tevens wordt er vaak in combinatie met Dry needling gewerkt!

Gespecialiseerde fysiotherapeuten

 • Nikkie de Haan
 • Betty van Maris

> Terug naar boven


Fysiofitheidscan

Bewegen is gezond. Maar hoeveel of hoe weinig beweging is gezond voor u? En hoe fit bent u nu? Door middel van de Fysiofitheidscan kan uw fysiotherapeut dit beoordelen en u een persoonlijk beweegadvies geven.

Of u nu regelmatig sport, of (nog) helemaal niet. De test is geschikt voor gezonde cliënten tussen 18 en 65 jaar oud en het afnemen duurt ongeveer een half uur.

De test bestaat uit de volgende onderdelen

1. Korte vragenlijst
2. Conditie
3. Kracht (naar keuze)
4. Lenigheid (naar keuze)
5. Coördinatie (naar keuze)
6. Huidplooimeting
7. Uitslag

Na het invullen van de vragenlijst over gezond bewegen kunt u zelf ervaren wat gezond bewegen inhoudt en wordt uw conditie getest. Hiermee wordt een basis gelegd voor een persoonlijk beweegadvies.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw wensen wordt een aantal andere tests bij u afgenomen. Op deze wijze wordt een indruk verkregen van de kracht van uw spieren, uw lenigheid, uw vetpercentage en uw coördinatie.

Na afloop van de tests bespreekt de fysiotherapeut de resultaten met u en krijgt u een persoonlijk advies. Misschien bent u fitter dan u denkt, of moet u juist wat meer bewegen. Dit meer gaan bewegen is onder andere mogelijk bij FysioFit. Dit is een fitness groep in het gezondheidscentrum onder begeleiding van een fysiotherapeut. U kunt hier indien gewenst meer informatie over krijgen of kijk op de website.

Gespecialiseerde fysiotherapeuten

 • Michael Kappers
 • Tim Titarsolej
 • Lenka Kerstens
 • Joram Ootjers

> Terug naar boven


Oncologiefysiotherapie

Oncologiefysiotherapie is een specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie, die zich richt op het behandelen van bewegingsproblemen ten gevolge van kanker of ten gevolge van de medische behandelingen tegen deze aandoening zoals de bestralingen of de chemotherapie.

De oncologiefysiotherapeut kan tijdens alle fasen worden ingezet. In de curatieve fase is alles gericht op het bestrijden van de kanker. De oncologiefysiotherapeut kan in deze fase bijvoorbeeld helpen bij het beperken en bestrijden van conditieverlies. Dit kan bijvoorbeeld een bijwerking zijn van de chemotherapie.

In de herstelfase gaat het om herwinnen van beweeglijkheid, kwaliteit van leven en het herwinnen van controle over de activiteiten van het dagelijks leven. De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen met een trainingsprogramma om de conditie te verbeteren en adviseren bij het hervatten van werk en sport.

Soms kan de ziekte niet (volledig) worden genezen maar wel onder controle gebracht en gehouden worden. Kanker krijgt dan meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft fysieke, psychische en sociale gevolgen voor de patiënt. Iedere patiënt moet op zijn eigen wijze omgaan met de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut behandelt voorkomende klachten en ondersteunt en coacht de patiënt.

De palliatieve fase begint op het moment dat de patiënt te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk is en de behandeling ook niet meer op genezing wordt gericht. Deze fase kan weken, maanden en soms ook jaren duren. De kwaliteit van leven en de wens van de patiënt staat in deze fase centraal. De oncologiefysiotherapeut kan helpen om zo lang mogelijk een actief leven te leiden.

In de terminale fase wordt duidelijk dat het levenseinde nadert. De patiënt moet afscheid nemen van zijn naasten en van het leven. In deze fase staat het comfort van de patiënt centraal. De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij het zoeken naar de meest comfortabele houding. Ademhalingsoefeningen kunnen verlichting geven bij benauwdheid. Pijn en angst kunnen verminderen door ontspanningstherapie.

Gespecialiseerde fysiotherapeuten:

 • Marijke Wijers, Master Oncologiefysiotherapeut i.o.
 • Nikkie de Haan, Master Oncologiefysiotherapeut i.o.

 > Terug naar boven